ROZMANITOST. ZAČLENĚNÍ. SOUNÁLEŽITOST.

Přívětivé pracovní prostředí podporující začlenění

Přijímáním různých lidí, nápadů a pohledů na věc podporujeme kulturu, v níž členové týmu cítí ocenění a zapojení, což jim umožňuje dosáhnout plného potenciálu.

Naše zaměstnanecké skupiny, tzv. Employee Resource Groups (ERG), spojují členy našeho týmu po celém světě a podporují silnou globální kulturu. Dále se o našich ERG a jejich jedinečných úkolech dozvíte víc.

Více informací o skupinách zaměstnanců ERG

asian resource coalition logo

ARC

Poslání ARC (Asian Resource Coalition) zahrnuje všechny Asiaty spojené do šesti subregionů na celém světě: Jižní, Východní, Jihovýchodní, Západní, Střední a Severní Asie. ARC se snaží vzdělávat a vytvářet smysluplný dialog, poskytovat příležitost k osobnímu a profesnímu rozvoji, sladit se s cíli společnosti a zároveň společně oslavovat asijské dědictví.

BUILD

Posláním BUILD (Blacks United in Leadership and Development) je sdružovat afroamerické, černošské, africké a karibské členy týmu a vytvářet prostředí podporující začlenění prostřednictvím nabídky vzdělávacích příležitostí, profesního rozvoje, navazování kontaktů, kolegiální podpory a společenských setkání.

EmpowHERed

Posláním EmpowerHERed je uvolnit, posílit a využít plný potenciál všech žen ve společnosti Foot Locker, Inc. prostřednictvím profesního rozvoje, vzdělávání a komunity.

Laced Differently

Posláním skupiny Laced Differently je zviditelňovat, zvyšovat povědomí a usilovat o posílení postavení osob se zdravotním postižením, včetně osob s tělesným a mentálním postižením a poruchami učení. Cílem skupiny je vytvářet bezpečný prostor a otevřený dialog mezi osobami se zdravotním postižením, poskytovat vzdělávací materiály o komunitě a identifikovat příležitosti k přilákání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a interní spolupráci s organizací.

Laced with Pride

Posláním iniciativy Laced with Pride je poskytovat fórum pro vzdělávání a zvyšování povědomí a podporovat profesní růst osob LGBTQ+ a jejich stoupenců tím, že bude nadále zlepšovat prostředí ve společnosti Foot Locker, aby všichni mohli být na pracovišti autentičtí. Součástí strategie je vytváření komunity, poskytování vzdělávání a osvěty, posilování pracovního prostředí podporujícího začlenění a kariérní cíle osob LGBTQ+ a spolupráce s cílem sjednocovat, vzdělávat a inspirovat zákazníky a členy týmu.

TENIS

Posláním TENIS (The Latinx Empowerment Network in Sneakers) je podporovat a posilovat latinskoamerickou komunitu společnosti Foot Locker, Inc. prostřednictvím zapojení členů týmu, profesního rozvoje a zvyšování kulturního povědomí – konkrétně zastupováním hlasů latinskoamerické kultury ve společnosti a umožněním interní transformace prostřednictvím myšlenkového vedení a strategických vstupů/poradenství.

Přidejte se k naší komunitě talentů

Nejste připraveni podat žádost nebo není k dispozici vysněná práce? Spojte se s námi a získávejte pravidelné informace o kariérních příležitostech!